Czas zabawy
Wynajem atrakcji jest na 6 godzin zabawy
Czas pracy obsługi Na miejscu imprezy obsługa pracuje 12 godzin
Gotowość Na godzinę przed rozpoczęciem pikniku urządzenia i obsługa są już w pełnej gotowości do imprezy
Montaż urządzeń Montaż trwa 3 godziny, w tym czasie sprzęt zostaje zakotwiczony do podłoża, a obsługa zabezpiecza przedłużacze elektryczne. Czas ten jest potrzebny aby zapewnić całkowite bezpieczeństwo uczestników pikniku.
Demontaż urządzeń Demontaż zajmuje obsłudze 2 godziny i rozpoczyna się najpóźniej o godzinie 20:00